Hospice Texel

Een Hospice op Texel

Er zou op Texel een hospice moeten komen, daar had menig Tesselaar het al jaren over.

Het dichtstbijzijnde hospice voor Texel lag in Den Helder en alhoewel de zorg daar uitstekend is, was het een hoge drempel om daar heen te gaan.

Als je op bezoek wilde als familie dan is het tenslotte toch een hele onderneming van af Texel naar Den Helder het neemt zeker 3 uur reistijd in beslag.

 

Hospice Texel werd realiteit

Er kwamen plannen voor een hospice op Texel, een bestuur werd gevormd en het lange proces van een hospice opzetten ging van start. Niets dan lof voor de mensen van het eerste uur die daar zoveel tijd in staken en van alles en nog wat moesten uitzoeken aan praktische- en financiële zaken om een hospice van de grond te tillen. 1 Juli 2015 opende hospice Texel zijn deuren voor haar gasten. Gelegen aan de Anne Frankstraat in Den Burg.

De gevel voorzien van kleurrijke levensbomen. Refererend aan de gasten die het hospice mag ontvangen. Elke gast een uniek en waardevol mens, gesymboliseerd in een levensboom.

De gasten die het hospice liefdevol onderdak wil en kan bieden in de laatste fase van hun leven. Ook hun familie en vrienden zijn van harte welkom. Ook zij kunnen rekenen op ondersteuning van de vrijwilligers en coördinatoren die werkzaam zijn in Hospice Texel.

 

Wie zal er voor mij zorgen?

Wanneer neem je de beslissing om de laatste maanden, weken of dagen van je leven in een hospice te verblijven? Natuurlijk zijn ook in onze laatste levensfase het allerliefste thuis in onze eigen vertrouwde omgeving, in het huis waar we al zoveel met elkaar hebben mee gemaakt, dat spreekt voor zich. En we vinden het ook moeilijk voor onze naasten dat zij in de laatste periode van ons leven zoveel zorg en tijd aan ons moeten besteden. Vaak zoveel tijd en zorg dat hun leven alleen maar draait om zorg en aandacht voor degene die aan het einde van zijn leven gekomen is.

 

Filosoferen over het einde van je leven

Het is goed om af en toe eens met elkaar te filosoferen over het einde van ons leven.

Ook je lang voordat die periode zich zal aandienen, je af te vragen hoe je dan wilt dat je leven er uitziet voor jezelf en voor de mensen om je heen, je partner, je kinderen, familiekring en vrienden.

Heb je genoeg ruimte in huis om een tijdlang verzorgd te worden met alle hulpmiddelen die daar vaak voor nodig zijn?

Heb je genoeg mantelzorgers om je heen die deze zorg voor langere tijd kunnen garanderen, zonder dat ze daar zelf onder door gaan?

Bevraag elkaar eens zonder dat het nu al werkelijkheid is, hoeveel je voor elkaar zou kunnen zorgen? Wat is de grens van wat je elkaar kunt bieden? En als die grens bereikt wordt wat dan?

 

Wonen in het Hospice, te gast en toch bijna thuis voor gast en mantelzorgers

Een opname in het hospice is voor de gast en zijn familie het prettigste als het stervensproces nog niet is ingezet. Maar juist een paar weken ervoor, dan is de gast en de familie zich terdege bewust dat het sterven niet te lang meer op zich zal laten en is er ook nog de tijd om met elkaar thuis te raken in de zorg en aandacht die het hospice beidt voor de gast en zijn familie- en vriendenkring. Op bezoek kunnen komen en mee mogen helpen met verzorgen en eten koken als je dat wilt. Mogen slapen in de logeerkamer of bij de gast op de kamer om toch dicht bij te zijn. Maar ook aan kunnen schuiven en mee eten, je verhaal kwijt kunnen bij de vrijwilligers en de medewerkers van de thuiszorgverpleging. Je geen zorgen hoeven maken over zorgtaken want die worden je uit handen genomen. Als gast weten dat er 24 uur zorg voor je aanwezig is en dat je daar altijd gebruik van mag maken. Weten dat je mantelzorgers de vrijheid en ruimte hebben om te komen en te gaan wanneer ze maar willen. Gun je zelf het beste op elk moment in je leven en soms kan dat in je laatste levensfase de zorg van een hospice zijn.