Leven met dementie, Sterven met dementie


31-01-2016

 

Leven met dementie, sterven met dementie.

 

Dementie

Je wilt het niet worden, je wilt het niet zijn, dement.

Informatieve avonden in het Alzheimercafé, brengt dementie onder onze aandacht.

Want laten we eerlijk zijn we hebben of krijgen er allemaal vroeg of laat mee te maken, in ons gezin, onze familie of onze vriendenkring.

Ik vind het een heel verdrietige ziekte, jezelf kwijtraken, niet meer zijn wie je bent, je grip op je leven en de wereld om je heen verliezen. Uiteindelijk niet meer thuis kunnen wonen en dan soms nog jaren kunnen overleven in eenverpleeghuis.

Waar verpleging enorm zijn best doet om er wat van te maken.

 

Ook een leven met dementie is waardevol

En dan een artikel over met de titel OOK EEN LEVEN MET DEMENTIE IS WAARDEVOL. De Volkskrant 20 januari 2016 op de pagina Opinie & Debat.

Het gaat over de publicatie van een nieuwe handreiking over het schriftelijke euthanasieverzoek.

Artsen kunnen in uitzonderlijke situaties van gevorderde dementie euthanasie toepassen. Na de nodige media-aandacht, wordt de nieuwe handreiking uitgelegd op de site van de KNMG – Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering van de Geneeskunst.

 

Dementie en Euthanasie

Nee, er wordt echt niet zomaar Euthanasie toegepast bij dementie in een vergevorderd stadium. Voordat het zover is moet er en aan een heel protocol worden voldaan. Maar als het echt gaat over uitzichtloos en ondragelijk leiden dan is er ook euthanasie mogelijk bij vergevorderde Dementie.

Als je daarvoor in aanmerking wilt komen, adviseert de KNMG, moet je er op tijd bij zijn, d.w.z. voortijdig in gesprek gaan met je huisarts.

Moet je daar mee aan de gang bij beginnende dementie of als je nog kerngezond bent?

Tja........, misschien toch een dingetje om het eens over te hebben thuis?

 

Liefde, aandacht, respect, eerbied en zorg bij dementie

Ook mooi verwoord in het artikel dat de zorg voor mensen met een ziekte als dementie ook appelleert aan andere sociale waarden in onze samenleving.

Ruimte geven aan een andere kijk op ouderdom, lijden en dementie.

Dat aftakeling hoort bij het leven in ouderdom.

Zorg en waardering geven aan onze ouderen.

Zorg bieden die kwaliteit geeft aan hun leven en dus ook aan dat van ons.

Ondersteuning aan mantelzorgers, casemanagers die ouderen en hun familie door het hele ziekte proces begeleiden.

De verpleeghuiszorg goed op peil houden, want thuiswonen gaat soms echt niet meer.

Houden van en zorgen voor, door dik en dun. Want als je dement bent ben je nog steeds een mens, die liefde, zorg en aandacht nodig heeft. Je kunt je altijd afvragen bij een patiënt, wat heeft hij nodig wat kan ik geven.

Mensen zijn ook als ze patiënt waardevolle mensen.

Er mogen zijn zoals je bent ook met je ziekte, hoe moeilijk we dat ook vinden.

Leerzaam hoe het leven gaat, met in de jeugd al zijn kracht groei, verwachtingen en beloftes voor de toekomst en aan het einde hoe het is om oud en hulpbehoevend te zijn. Het verdriet van niet meer zijn wie je was, niet meer kunnen wat je altijd kon.

Dat is ook een deel van ons leven in dat levensdeel moeten we ook in liefde, respect en eerbied voor elkaar willen zorgen en ook deze zorg in liefde en dankbaarheid willen ontvangen tot de dood ons meeneemt, zelf gekozen of zelf gekomen.