Zilt Tij - Levensrituelen

 

Woorden en gebaren op bijzondere levensmomenten

 

Geboorte - Huwelijk - Sterven


 

Leven met Sterven

 

Stervensbegeleiding

 

Heeft u een levensbedreigende ziekte en uw arts kan u niet verder behandelen?

 

In uw familie- of vriendenkring is er iemand die spoedig zal overlijden?

 

Uw ouders hebben een hoge leeftijd bereikt?

 

U wilt weten wat er mogelijk is om het laatste deel van uw leven zo waardig mogelijk af te sluiten?

 

U wilt uw kinderen voorbereiden op het overlijden van iemand waar ze veel van houden?

 

 

Ik leer u manieren aan om, ook in uw laatste levensfase, in uw kracht te kunnen staan.

 

Ik geef u mogelijkheden om anderen te ondersteunen in de laatste periode van hun leven.

Ik leer u hoe u zich voor kunt bereiden op het overlijden van uw ouders.

 

Ik kan u uitleggen wat zich rond het stervensproces afspeelt of u helpen zoeken naar

antwoorden op uw spirituele vragen.

 

Ik heb materiaal om kinderen creatief om te laten gaan met overlijden en afscheid nemen.

 

Ik werk met een vast uur tarief en kan bij u thuis, in het ziekenhuis of verpleeghuis komen.

 

Mijn uitgangspunt is daar te beginnen waar u op dat moment de meeste behoefte aan heeft.

 

Ik begeleid mensen individueel, maar u kunt mij ook vragen voor een gesprek in familie-,

vrienden-, of werkkring.

Hoe vaak en wanneer u door mij begeleid wilt worden bepaalt u zelf.

 

Het uurtarief dat ik hanteer voor 2018 bedraagt  € 40,00 per uur

 BLOG


Dementie

Je wilt het niet worden, je wilt het niet zijn, dement.

Informatieve avonden in het Alzheimercafé, brengt dementie onder onze aandacht. Want laten we eerlijk zijn we hebben of krijgen er allemaal vroeg of laat mee te maken, in ons gezin, onze familie of onze vriendenkring.

Ik vind het een heel verdrietige ziekte, jezelf kwijtraken, niet meer zijn wie je bent, je grip op je leven en de wereld om je heen verliezen. Uiteindelijk niet meer thuis kunnen wonen en dan soms nog jaren kunnen overleven in eenverpleeghuis.

Waar verpleging enorm zijn best doet om er wat van te maken.

 

Ook een leven met dementie is waardevol

En dan een artikel over met de titel OOK EEN LEVEN MET DEMENTIE IS WAARDEVOL. De Volkskrant 20 januari 2016 op de pagina Opinie & Debat.

Het gaat over de publicatie van een nieuwe handreiking over het schriftelijke euthanasieverzoek.

Artsen kunnen in uitzonderlijke situaties van gevorderde dementie euthanasie toepassen.

Na de nodige media-aandacht, wordt de nieuwe handreiking uitgelegd op de site van de KNMG – Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering van de Geneeskunst.

 

Dementie en Euthanasie

Nee, er wordt echt niet zomaar Euthanasie toegepast bij dementie in een vergevorderd stadium. Voordat het zover is moet er en aan een heel protocol worden voldaan.

Maar als het echt gaat over uitzichtloos en ondragelijk leiden dan is er ook euthanasie mogelijk bij vergevorderde Dementie.

Als je daarvoor in aanmerking wilt komen, adviseert de KNMG, moet je er op tijd bij zijn, d.w.z. voortijdig in gesprek gaan met je huisarts.

Moet je daar mee aan de gang bij beginnende dementie of als je nog kerngezond bent?

Tja........, misschien toch een dingetje om het eens over te hebben thuis?

 

Liefde, aandacht, respect, eerbied en zorg bij dementie

Ook mooi verwoord in het artikel dat de zorg voor mensen met een ziekte als dementie ook appelleert aan andere sociale waarden in onze samenleving.

Ruimte geven aan een andere kijk op ouderdom, lijden en dementie.

Dat aftakeling hoort bij het leven in ouderdom.

Zorg en waardering geven aan onze ouderen.

Zorg bieden die kwaliteit geeft aan hun leven en dus ook aan dat van ons.

Ondersteuning aan mantelzorgers, casemanagers die ouderen en hun familie door het hele ziekte proces begeleiden.

De verpleeghuiszorg goed op peil houden, want thuiswonen gaat soms echt niet meer.

Houden van en zorgen voor, door dik en dun. Want als je dement bent ben je nog steeds een mens, die liefde, zorg en aandacht nodig heeft.

Je kunt je altijd afvragen bij een patiënt, wat heeft hij nodig, wat kan ik geven.

Mensen zijn ook als ze patiënt waardevolle mensen.

Er mogen zijn zoals je bent ook met je ziekte, hoe moeilijk we dat ook vinden.

Leerzaam hoe het leven gaat, met in de jeugd al zijn kracht groei, verwachtingen en beloftes voor de toekomst en aan het einde hoe het is om oud en hulpbehoevend te zijn.

Het verdriet van niet meer zijn wie je was, niet meer kunnen wat je altijd kon.

Dat is ook een deel van ons leven, in dat levensdeel moeten we ook in liefde, respect en eerbied voor elkaar willen zorgen en ook deze zorg in liefde en dankbaarheid willen ontvangen tot de dood ons meeneemt, zelf gekozen of zelf gekomen.